Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
hliva_v_pohari [2019/06/05 13:37]
admin
hliva_v_pohari [2019/06/05 15:32]
admin [Postup]
Line 1: Line 1:
-====== Hliva v pohari ====== +{{https://i.imgur.com/​V9f0VRW.jpg?​nolink&​600|}}
-! Tento návod nieje “ako dosiahnuť najlepšiu úrodu hlivy”, ale popis postupu ktorý som použil ja – laik!+
  
-Ingrediencie: +====== Hliva v pohári ====== 
-  * seno +⚠️ Tento návod nieje o tom ako dosiahnuť najlepšiu úrodu hlivy, ale popis postupu ktorý som použil ja – laik. ⚠️ 
-  * použitá káva+ 
 +===== Ingrediencie ​===== 
 + 
 +  * seno / slama 
 +  * použitá káva (lóger)
   * kávové filtre (nie povinné)   * kávové filtre (nie povinné)
-  * sadba hlivy ustricovitej+  * sadba hlivy ustricovitej ​(napr. http://​www.hriby.eu)
   * väčší hrniec   * väčší hrniec
   * 7dcl zaváraninový pohár s vekom   * 7dcl zaváraninový pohár s vekom
-  * micropore páska (v lekárňach)+  * micropore páska (dostupná ​v lekárňach) 
 + 
 +===== Postup =====
  
-Postup: 
  
 1. Pripravíme si nádobu. Do vrchnáku navŕtame dieru (6-10mm), zalejeme ho vriacou vodou a zo spodu aj z vrch prelepíme micropore páskou. Tá umožnuje dostatočnú výmenu vzduchu ale nevpustí dnu baktérie a cudzie spóry. Rovnako odporúčam zaliať vriacou vodou aj pohár ktorý budeme používať – znížime rizikom možnej kontaminácie. 1. Pripravíme si nádobu. Do vrchnáku navŕtame dieru (6-10mm), zalejeme ho vriacou vodou a zo spodu aj z vrch prelepíme micropore páskou. Tá umožnuje dostatočnú výmenu vzduchu ale nevpustí dnu baktérie a cudzie spóry. Rovnako odporúčam zaliať vriacou vodou aj pohár ktorý budeme používať – znížime rizikom možnej kontaminácie.
  
-2. Substrát: ​Seno je potrebné nasekať na čo najmenšie kúsky a prevariť – aspoň 10 minút. Kávový lóger prevárať netreba – ak je “čerstvý”,​ tj nie starší ako pár hodín. To isté platí pre kávové filtre. Dôležité je zamedziť kontaminácii inými spórami alebo baktériami. Ja som konkrétne použil len pár filtrov a seno s kávou v pomere cca 1:1.+2. Seno je potrebné nasekať na čo najmenšie kúsky a prevariť – aspoň 10 minút. Kávový lóger prevárať netreba – ak je “čerstvý”,​ tjnie starší ako pár hodín. To isté platí pre kávové filtre. Dôležité je zamedziť kontaminácii inými spórami alebo baktériami. Ja som konkrétne použil len pár filtrov a seno s kávou v pomere cca 1:1.
  
 Po tejto “sterilizácii” substrátu odporúčam pracovať už len v rukaviciach,​ ideálne sterilizovaných isopropylom alebo etanolom. Zo substrátu je potrebné žmýkaním odstrániť prebytočnú vodu, nemalo by z neho tiecť ani po stlačení. Po tejto “sterilizácii” substrátu odporúčam pracovať už len v rukaviciach,​ ideálne sterilizovaných isopropylom alebo etanolom. Zo substrátu je potrebné žmýkaním odstrániť prebytočnú vodu, nemalo by z neho tiecť ani po stlačení.
Line 23: Line 27:
 4. Pohár naplníme premiešanou sadbou so substrátom,​ uzavrieme pripraveným viečkom a uložíme na teplé ale nie horúce miesto. Určite nie do priameho slnka. Najvhodnejšia teplota je 24 stupňov.
 4. Pohár naplníme premiešanou sadbou so substrátom,​ uzavrieme pripraveným viečkom a uložíme na teplé ale nie horúce miesto. Určite nie do priameho slnka. Najvhodnejšia teplota je 24 stupňov.

  
-5. Prerastenie substrátu ​mycélom ​trvá 7-21 dní, v závislosti od rôznych environementálnych faktorov a sily sadby.+5. Prerastenie substrátu ​mycéliom ​trvá 7-21 dní, v závislosti od rôznych environementálnych faktorov a sily sadby. Ak sa objaví zelená pleseň, znamená to, že bol kontaminovaný a treba proces opakovať s väčším dbaním na sterilitu.
  
-6. Keď je substrát kompletne prerastený mycéliom (musí byť celý biely), môžme ho otvoriť a umiestniť do akvária / skleníku / igelitového sáčku s dierami. Dôležité je udržiavať vlhkosť ​na 80%, no zároveň ​nezamädzovať prísunu čersvého vzduchu. Plodiaca teplota hlivy je okolo medzi 10 až 21 stupňov. Táto časť môže trvať 5-10 dní.+6. Keď je substrát kompletne prerastený mycéliom (musí byť celý biely), môžme ho otvoriť a umiestniť do akvária / skleníku / igelitového sáčku s dierami. Dôležité je udržiavať vlhkosť ​nad 80%, no zároveň ​nezamedzovať prísunu čersvého vzduchu. V tomto bode je dôležité aby hliva mala aspoň 8 hodín denného (nie priameho) svetla. Plodiaca teplota hlivy je okolo medzi 10 až 21 stupňov. Táto časť ​procesu ​môže trvať 5-10 dní.
  
 +7. Prerastený substrát môže plodiť viac krát, ak sa mu doprajú vhodné podmienky.