Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
hliva_v_pohari [2019/06/05 14:30]
admin [Postup]
hliva_v_pohari [2019/06/05 15:32] (current)
admin [Postup]
Line 29: Line 29:
 5. Prerastenie substrátu mycéliom trvá 7-21 dní, v závislosti od rôznych environementálnych faktorov a sily sadby. Ak sa objaví zelená pleseň, znamená to, že bol kontaminovaný a treba proces opakovať s väčším dbaním na sterilitu. 5. Prerastenie substrátu mycéliom trvá 7-21 dní, v závislosti od rôznych environementálnych faktorov a sily sadby. Ak sa objaví zelená pleseň, znamená to, že bol kontaminovaný a treba proces opakovať s väčším dbaním na sterilitu.
  
-6. Keď je substrát kompletne prerastený mycéliom (musí byť celý biely), môžme ho otvoriť a umiestniť do akvária / skleníku / igelitového sáčku s dierami. Dôležité je udržiavať vlhkosť nad 80%, no zároveň ​nezamädzovať prísunu čersvého vzduchu. V tomto bode je dôležité aby hliva mala aspoň 8 hodín denného (nie priameho) svetla. Plodiaca teplota hlivy je okolo medzi 10 až 21 stupňov. Táto časť procesu môže trvať 5-10 dní.+6. Keď je substrát kompletne prerastený mycéliom (musí byť celý biely), môžme ho otvoriť a umiestniť do akvária / skleníku / igelitového sáčku s dierami. Dôležité je udržiavať vlhkosť nad 80%, no zároveň ​nezamedzovať prísunu čersvého vzduchu. V tomto bode je dôležité aby hliva mala aspoň 8 hodín denného (nie priameho) svetla. Plodiaca teplota hlivy je okolo medzi 10 až 21 stupňov. Táto časť procesu môže trvať 5-10 dní.
  
 7. Prerastený substrát môže plodiť viac krát, ak sa mu doprajú vhodné podmienky. 7. Prerastený substrát môže plodiť viac krát, ak sa mu doprajú vhodné podmienky.