Imaginary hydrophonics of Chorvátske rameno

Kompozícia pre 8 zvukových meničov, postavená na fiktívnych podvodných svetoch chorvátskeho ramena v Petržalke. Vychádzajúc z reálnych nahrávok petržalského podvodného hmyzu a inej biofónie vznikajú nové zvukové mikrokompozície. Fyzicky blízka, no percepčne vzdialená krajina kompletne iného sonického charakteru. Neustály boj o existenciu bez antropofonického rušenia, kolektívne harmonizovanie a hľadanie vlastných spektrálnych rovín pre možnosti komunikácie.

Autor sa rozhodol využiť priestor galérie ako dočasnú zónu pre sústredený posluch, ktorý nemá obodobu v štandardných koncertných podmienkach. Používa k tomu kolekciu netradičných zvukových aparátov, využívajúc ich špecifické limitované akustické schopnosti. Zvukové objekty sú zasadené medzi malé pripomienky materiálnej a biologickej reality ramena, vrátane dôležitých či vzácnych organizmov tohoto ekosystému.

Location: Hot Dock Gallery, Bratislava, Slovakia
Date: 10. – 24. 10. 2021

Photos by Leontína Berková

Video report by Art You Can Eat